Co znamená brachyterapie neboli vnitřní ozařování? | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Co znamená brachyterapie neboli vnitřní ozařování?

Brachys znamená v řečtině krátký a terapie je léčba, tedy brachyterapie rovná se krátká léčba. Je tomu skutečně tak? V lékařské terminologii pojem brachyterapie znamená léčbu zářením na krátkou vzdálenost. Prakticky se tedy zdroj záření umísťuje (vkládá) do těsné blízkosti nádoru nebo nádorového lůžka po operaci. Hlavním smyslem této léčby je možnost zvýšení dávky v nádoru bez většího ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

Nutno uvést, že brachyterapie je léčba stará více než 100 let. Dříve se nejčastěji jako zdroj záření využívalo rádium. Avšak ozařovací časy byly velmi dlouhé a léčba pro pacienty tudíž velmi nepříjemná. Dnes brachyterapie zažívá renesanci. Díky novým zdrojům záření s vysokou aktivitou a novým přístrojům je možné dostatečnou dávku záření podat velmi rychle. Často je možné léčbu provést ambulantně a ihned po ní může jít pacient domů. V případě složitějších aplikací se léčba provádí v celkové anestézii (znecitlivění).

Brachyterapie se nejčastěji využívá v léčbě gynekologických nádorů (čípku děložního, dělohy, zevních rodidel). V kombinaci se zevním ozářením často umožní vyléčení pacientek. Brachyterapie se využívá i v léčbě nádorů zažívacího traktu – jícnu (obr.1), žlučových cest, konečníku. Zde zejména zlepší kvalitu života pacientů zmírněním jejich obtíží. U nádorů plic v některých případech brachyterapie zmírní dechové potíže pacientů uvolněním dýchacích cest, které byly uzavřené nádorem (obr.2).

V posledních letech se stále více používá brachyterapie v léčbě nádorů prostaty. Tyto nádory potřebují vysokou dávku záření, kterou je možné dodat právě kombinací zevní radioterapie a brachyterapie.

zpět na úvodní stránku oddělení