Radioterapie | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Radioterapie

Pracoviště Radioterapie je postavené v roce 2003 a všechny prostory jsou navržené s ohledem na komfort pacientů. Disponuje nejmodernějším technickým vybavením. Veškerá ozařovací technika je od jednoho výrobce (firma VARIAN), čímž je zajištěna vzájemná kompatibilita, návaznost a zástupnost.

 

Technologické vybavení

Teleterapie (zevní radioterapie)

Oddělení radioterapie je vybaveno  2 lineárními urychlovači firmy Varian. Urychlovač Clinac iX s technologií RapidArc z roku 2010 (obr.č.1) a urychlovač TrueBeam z roku 2014 (obr.č.2). Jedná se o velmi pokročilou a sofistikovanou formu radioterapie využívající fotonových svazků a spojující výhody lineárního urychlovače (techniky IMRT) a stereotaktických ozařovačů s technikou obrazem řízené radioterapie (IGRT). Technika IMRT – RapidArc dokáže velmi přesně ozářit požadovaný objem a i cíleně v jeho části zvýšit dávku, technika IGRT dokáže díky 3D zobrazení  kontrolovat polohu nádoru i pacienta a pohyb cílového objemu v reálném čase během radioterapie.

Lineární urychlovač TrueBeam umí výše uvedené velmi rychle a přesně. Výhodou rychlosti je krátký ozařovací čas i při velmi přesných technikách (IMRT), možnost většího počtu ozářených pacientů a snížení čekací doby na ozáření.  Rychlejší ozáření má také za následek menší pohyby pacienta i vnitřních orgánů při vlastním ozáření na ozařovacím stole, tím pádem přesnější ozáření se snížením zatížením okolních zdravých tkání a z toho vyplývající menší nežádoucí účinky léčby ať již akutní nebo pozdní.

Jednou z ojedinělých ozařovacích technik prováděných na pracovišti je technika IORT (intraoperační ozáření).

Pracoviště je také vybaveno rentgenovým ozařovačem (obr.č.3) určeným zejména pro kožní nádory a pro léčbu bolestivých artróz kolenních kloubů, patních ostruh, tenisových loktů, a pod.


Brachyterapie (vnitřní radioterapie)

Je nedílnou součástí radioterapie a je nejčastěji kombinována s teleterapií. Zdroj záření (Iridium 192) je umístěn v těsné blízkosti nádoru nebo jeho původního lůžka.

Zdroj záření může být umístěn:

  1. ve speciálních aplikátorech na povrchu nádoru (př. kožní nádory) - technika muláží (obr. č.1.)
  2. implantován do nádoru resp. lůžka (př. nádory měkkých tkání, nádory, prsu, prostaty) - intersticiální BRT (obr. č.2.)
  3. v tělních dutinách (př. gynekologické nádory) - intrakavitární BRT
  4. v trubicových orgánech (př. nádory jícnu, plic, žlučových cest) - intraluminární BRT

Dnes je využívána tzv. technika afterloading (dodatečné zavádění zdrojů záření). Pracoviště je vybaveno moderním afterloadingem s vysokým dávkovým příkonem (HDR) – Varisource (firma Varian). (obr. č.3.) Výhodou HDR afterloadingu je krátký ozařovací čas, celková délka aplikace se pohybuje kolem 30 - 60 minut a léčba tak ve velké většině případů může probíhat ambulantně.

zpět na úvodní stránku oddělení