Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Radioterapie

Pracoviště Radioterapie zahájilo provoz v roce 2003, je vybaveno nejmodernějším technickým vybavením. Veškerá ozařovací technika je od jednoho výrobce (firma VARIAN), čímž je zajištěna vzájemná kompatibilita, návaznost a zástupnost. Všechny prostory pracovitě jsou navržené s ohledem na komfort pacientů.

Radioterapie se rozděluje na teleterapii (zevní radioterapii) a brachyterapii (vnitřní radioterapii). Při zevní radioterapii se zdroj záření nachází mimo tělo pacienta, při brachyterapii se zdroj záření se umisťuje do těsné blízkosti nádoru anebo jeho lůžka.

Teleterapie (zevní radioterapie)

Naše pracoviště je vybaveno dvěma zcela totožnými, a tedy i plně zastupitelnými ozařovacími přístroji, jedná se o lineární urychlovače firmy Varian s urychlenými elektrony a vysokoenergetickými fotony. První ozařovač TrueBeam1 byl instalován v roce 2014, druhý ozařovač TrueBeam2 v roce 2021. Oba urychlovače se řadí mezi špičku současných možností radioterapie, umožňují techniku intenzivně modulované radioterapie (IMRT) včetně rotační (IMAT). Také disponují technikou obrazem řízené radioterapie (IGRT), která pomocí 3D zobrazení dokáže verifikovat polohu a pohyb ozařovaného objemu i pacienta v reálném čase během radioterapie, to vede ke zvýšení kvality ozáření a ke snížení nežádoucích účinků léčby, ať akutních nebo pozdních. Díky těmto moderním funkcím je požadovaný objem ozářen s maximální přesností, velmi rychle a bezbolestně.

Mezi speciální ozařovací techniky prováděné na pracovišti Radioterapie se řadí technika DIBH (radioterapie v hlubokém nádechu), SBRT (stereotaktická radioterapie), IORT (intraoperační radioterapie).

Na našem pracovišti je také instalován rentgenový terapeutický ozařovací přístroj, který je určen pro léčbu kožních nádorů a nenádorových onemocnění, zejména patních ostruh, tenisových loktů, apod.


Brachyterapie (vnitřní radioterapie)

Je nedílnou součástí radioterapie a je nejčastěji kombinována s teleterapií. Zdroj záření (Iridium 192) je umístěn v těsné blízkosti nádoru nebo jeho původního lůžka.

Zdroj záření může být umístěn:

  1. ve speciálních aplikátorech na povrchu nádoru (př. kožní nádory) - technika muláží (obr. č.1.)
  2. implantován do nádoru resp. lůžka (př. nádory měkkých tkání, nádory, prsu, prostaty) - intersticiální BRT (obr. č.2.)
  3. v tělních dutinách (př. gynekologické nádory) - intrakavitární BRT
  4. v trubicových orgánech (př. nádory jícnu, plic, žlučových cest) - intraluminární BRT

Dnes je využívána tzv. technika afterloading (dodatečné zavádění zdrojů záření). Pracoviště je vybaveno moderním afterloadingem s vysokým dávkovým příkonem (HDR) – GammaMedplus iX (firma Varian). (obr. č.3.) Výhodou HDR afterloadingu je krátký ozařovací čas, celková délka aplikace se pohybuje kolem 30 - 60 minut a léčba tak ve velké většině případů může probíhat ambulantně.

Pracoviště provádí jako jediné v republice obě intersticiální aplikace léčby prostaty-HDR i permanentní aplikaci ( tzv. zrna ). Používá moderní ultrazvukový přístroj, který umožňuje fúzi ultrazvuku a nukleární magnetické rezonance.

zpět na úvodní stránku oddělení