Očkování COVID-19 u onkologických pacientů: | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Očkování COVID-19 u onkologických pacientů:

  • Je možné se naočkovat, pokud jsem onkologický pacient bez aktivní onkologické léčby (jsem pouze sledován)? ANO

  • Je možné se naočkovat, jsem-li pacient podstupující radioterapii (BEZ chemoterapie) nebo samostatnou hormonální léčbu? ANO

  • Je možné se naočkovat, jsem-li pacient podstupující chemoterapii/biologickou léčbu (centrovou léčbu), imunoterapii? PO DOHODĚ S OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM (optimální doba je nejméně 2 týdny před zahájením systémové onkologické léčby)

Dosud nebylo jednoznačně prokázáno, že onkologičtí pacienti (ať už na aktivní léčbě nebo bez ní) mají vyšší riziko nákazy a závažného průběhu infekce COVID-19, minimálně jsou u nich velmi často přítomné další rizikové faktory (například vyšší věk, obezita, kuřáctví), a tudíž by měli být ve vakcinaci prioritizováni. Roli hraje i riziko odkladu či modifikace aktivní onkologické léčby v případě nákazy či karantény související s COVID-19, a zvýšené epidemiologické riziko dané častějšími návštěvami nemocnice.

Žádná z vakcín, a to ani vakcíny na bázi adenovirů, nemá potenciál způsobit diseminované virové onemocnění ani u oslabených jedinců. Vakcinace během aktivní onkologické léčby nemusí mít dostatečný ochranný účinek, proto je nezbytné se nadále chránit dodržováním známých preventivních opatření (rouška, mytí rukou, dodržování bezpečných rozestupů). Výše uvedené informace se mohou v průběhu času měnit.

Komplexní onkologické centrum

zpět na úvodní stránku oddělení