Co znamená radioterapie neboli léčba zářením? | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Co znamená radioterapie neboli léčba zářením?

Radioterapie neboli léčba zářením je metoda používaná k léčbě zhoubných nádorů.

Již krátce po objevení radia v roce 1898 se začalo využívat léčebných účinků tzv. záření X v onkologii. Od té doby tato léčba prodělala obrovský pokrok, za kterým stojí zejména využívání umělých radioizotopů a přístrojů, které „vyrábí“ ionizující záření – tzv. lineárních urychlovačů. Ionizující záření je neviditelné záření, které ničí nádorové buňky.

Radioterapie je dnes používána k léčbě takřka 50% zhoubných nádorů a její úspěšnost je u lokalizovaného onemocnění (onemocnění, které se nerozšířilo do dalších tkání) značně vysoká. Předpokladem úspěšné léčby je možnost aplikovat dostatečně vysokou (účinnou) dávku záření. To velmi záleží na dobrém technickém vybavení pracoviště.

Radioterapie se rozděluje na teleterapii neboli zevní radioterapii a na brachyterapii neboli vnitřní ozáření. Teleterapie se s brachyterapií v léčbě řady nádorů kombinuje.

K teleterapii se dnes jako zdroj záření využívá nejčastěji lineární urychlovač. Jeho výhodou je možnost volby různé energie záření podle uložení nádoru. Čím vyšší energie záření, tím větší průnik záření do hloubky. Další výhodou moderních lineárních urychlovačů je zcela přesné ozáření nádoru bez většího ozáření okolních zdravých tkání. To je pro pacienta nesmírně důležité. Čím je ozářeno méně zdravé tkáně, tím jsou menší nežádoucí účinky léčby.

Vnitřní ozáření neboli brachyterapie spočívá v zavedení zdroje záření do nádoru. Tento způsob ozáření se využívá nejčastěji u gynekologických nádorů (nádorů dělohy a čípku děložního). Dříve musely pacientky ležet se zavedeným zářičem několik hodin až dnů. Dnes opět díky technickému pokroku je tato léčba možná v řadě případů i ambulantně a trvá řádově několik minut.

Jak probíhá ozařování, bolí to?

Samotné ozařování není bolestivé. Pacient je uložen na stůl ozařovacího přístroje v ozařovně, kde je během radioterapie sám (obr.). V této pozici musí zůstat po celou dobu ozařování (řádově jde o několik minut). Během samotného ozáření je pacient sledován průmyslovou televizí a v případě jakéhokoliv problému může být ozáření přerušeno. Mikrofonem je zajištěn i zvukový kontakt.

Jak dlouho trvá léčba zářením?

Je to značně individuální podle typu nádoru. Jedná se ovšem zpravidla o několik týdnů, každý den kromě víkendů a svátků. O případném přerušení nebo zkrácení léčby rozhoduje ošetřující lékař.

zpět na úvodní stránku oddělení