Přednášky a publikace | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Přednášky a publikace

Publikační a přednášková činnost  v roce 2020 - 2021

 1. ENTER, M., SYROVÁTKA, J.: Granulomatóza s polyangiitidou nosní sliznice diagnostikovaná de novo v graviditě, Otorinolaryngologie a foniatrie, 69, 2020, 4, s. 177-180. 
 2. GAŠPIERIK, R., SYROVÁTKA, J.: Laterální kantotomie,18. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů, 12.-14. březen 2020, Špindlerův Mlýn -  oceněný poster
 3. KALIVODA, I.: K 95 narozeninám primáře MUDr. Antonína Beňa, Otorinolaryngologie a foniatrie, 69, 2020, 2, s. 104.
 4. KALIVODA, I., SYROVÁTKA, J.: Belloc(q)ova rourka, Otorinolaryngologie a foniatrie, 69, 2020, 3, s. 69-70.
 5. KALIVODA, I., CHROBOK V., KOMÍNEK, P.: 100 let České otorinolaryngologické společnosti, 1. díl: Volné sdružení českých oto-rhino-laryngologů, ORL zpravodaj, 1, 2021
 6. KALIVODA, I., CHROBOK, V., KOMÍNEK, P.: Opustil nás prim. MUDr. Jiří Rutar, Otorinolaryngologie a foniatrie, 70, 2021, 1, s.52.

on-line přednáška:

 1. KALIVODA, I.: Unusual Case of Cervical Lymphadenopathy in Coincidence with Pneumocystis Pneumonia in COVID Positive Patient, Weill-Cornell & Open Medical Institute seminar, Salzburg, 9.-11. February, 2021
 2. ŠVANCÁROVÁ, V., SYROVÁTKA, J.: Závislost délky adenotomie na trvání celkové anestezie a samotného chirurgického zákroku, 18. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů, 12.-14. březen 2020, Špindlerův Mlýn
 3. ŠVANCÁROVÁ, V., SYROVÁTKA, J., PLAČKOVÁ, M.: Polygrafický screening na ORLCHHK Nový Jičín, ORL akademie 2020, poster

Publikační a přednášková činnost  v roce 2019

Články:

 1. GAŠPIERIK R.: Zpráva ze studijního pobytu, Klinika otorinolaryngologie v Krakově, Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 1/68, 2019

Organizované semináře:

 1. Seminář dětského oddělení a oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín a.s., Hotel Praha Nový Jičín 16.5.2019
  1. SYROVÁTKA J.: Screening sluchu u 5letých dětí v Novém Jičíně a okolí
  2. Seminář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín a.s. 12.9.2019
  3. NAVRÁTILOVÁ M.: Co dělat, aby se člověk nestal neslyšícím

Abstrakta:

 1. JABLONSKÁ V., SYROVÁTKA J.: Adenotomie na ORLCHHK Nový Jičín v roce 2018,  6. Česká ORL akademie, 4.-5. 10.2019, Hradec Králové
 2. ENTER M., SYROVÁTKA J.: Nosní granulomatóza s polyangitiidou v graviditě, 6. Česká ORL akademie, 4.-5. 10.2019, Hradec Králové
 3. GAŠPIERIK R., SYROVÁTKA J., KALIVODA I., MATOUŠEK P.: Maligní melanom dolní nosní skořepy. Česká ORL akademie, 4.-5. 10.2019, Hradec Králové
 4. PYŽÍKOVÁ M., SYROVÁTKA J.: Synoviální sarkom orofaryngu, 6. Česká ORL akademie, 4.-5. 10.2019, Hradec Králové

Přednášky:

 1. JALŮVKOVÁ E., KALIVODOVÁ N., KALIVODA I., ŠVANCÁR R., SYROVÁTKA J.: 1989-2019: Od "nosních mandlí" k endoskopické a rekonstrukční onkochirurgii hlavy a krku, 13. sympozium AGEL, 2.-3.10.2019, Olomouc
 2. KALIVODA I., SYROVÁTKA J.: Retroauricular pull-through island flap for defect closure of central auricular defects – is it worth a try? 18th Czech-German ENT Days, 19th – 21st September 2019, Pardubice

Jiné:

 1. KALIVODA I.: Krvácení po tonzilektomii na odd. ORLCHHK Nový Jičín – atestační práce

Publikační a přednášková činnost  v roce 2018

Přednášky:

 1. KALIVODA I., SYROVÁTKA J., ANDĚLOVÁ R.: Využití liquid-based cytology v diagnostice karcinomu orofaryngu – pilotní studie, 80. Kongres ČSORLCHHK ČLS JEP, 13.-15. 5. 2018 Kroměříž
 2. DEIKUN V., SYROVÁTKA J.: Pohled Ukrajinského lékaře na rozdíly ve zdravotní péči na Ukrajině a v České republice, 80. Kongres ČSORLCHHK ČLS JEP, 13.-15. 5. 2018 Kroměříž
 3. GAŠPIERIK R., SYROVÁTKA J.: Pyokéla etmoidálního sinu komplikována poruchou zraku, XVII. Česko – slovenský konres mladých otorinolarinogológov, Vysoké Tatry, Slovenská republika
 4. JABLONSKÁ V., SYROVÁTKA J.: Využití rádiofrekvenční indukované termoterapeutické turbinolastiky ke zlepšení nosní průchodnosti, XVII. Česko – slovenský konres mladých otorinolarinogológov, Vysoké Tatry, Slovenská republika
 5. JALŮVKOVÁ E.: Předsudky vůči práci zdravotních sester jiných odborností a cesty k jejich nápravě, 80. Kongres ČSORLCHHK ČLS JEP, 13.-15. 5. 2018 Kroměříž

Instruktážní kurz:

 1. SYROVÁTKA J.: Hluboké záněty hltanu, XVII. Česko – slovenský konres mladých otorinolarinogológov, Vysoké Tatry, Slovenská republika

Články:

 1. KALIVODA I., SYROVÁTKA J., GAŠPIERIK R., KLODOVÁ D., GUMULEC J.: Spontánní sublinguální hematom jako manifestace získané hemofilie, Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 3/67, 2018

Postery:

 1. JABLONSKÁ V., SYROVÁTKA J.: Morbus Madelung – benigní cervikální lipomatóza, 5. Česká ORL akademie, 12.-13. 10.2018, Praha
 2. GAŠPIERIK R., SYROVÁTKA J.: Pyokéla etmoidálního sinu komplikována poruchou zraku, 5. Česká ORL akademie, 12.-13. 10.2018, Praha

Organizované semináře:

 1. Meziregionální ORL seminář –- 25.10. 2018
  1. SYROVÁTKA J.: Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nový Jičín
  2. KALIVODA I., JALŮVKOVÁ E., JIŘÍKOVÁ H.: Implantace hlasových protézek
  3. JABLONSKÁ V.: Turbinoplastika RFITT
  4. KALIVODA I., JABLONSKÁ V., DEIKUN V.: Otoplastiky, septorinoplastiky, plastické posuny při zhoubných nádorech kůže
  5. SYROVÁTKA J., PERKOVÁ H., LAVRIŠINOVÁ M., VRÁBLOVÁ D.: Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Publikační a přednášková činnost  v roce 2017

Abstrakta:

 1. KALIVODA I., SYROVÁTKA J.: Koniotomie v Praxi, 4. Česká ORL akademie, 6.-7. 10.2017, Praha
 2. GAŠPIERIK R., SYROVÁTKA J.: Yolk sac tumor dutiny nosní a paranasálních dutin, 4. Česká ORL akademie, 6.-7. 10.2017, Praha
 3. JABLONSKÁ V., SYROVÁTKA J.: Závislost délky adenotomie na trvání celkové anestezie a samotného chirurgického zákroku, 4. Česká ORL akademie, 6.-7. 10.2017, Praha

 

Články:

 1. KALIVODA I.: Studijní pobyt ve Würzburgu, Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 2/66, 2017
 2. KALIVODA I., CHOBOTOVÁ L.: První otorinolaryngolog v Novém Jičíně – Dr. med. Rudolf Kosel, Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 3/66, 2017

 

Organizované semináře:

 1. ORL Seminář Nový Jičín – McLimon, Šenov u N. Jičína 25.10.2017
  1. SYROVÁTKA J., KALIVODA I.: HPV+ a HPV-
  2. pacienti na ORL odd v NJ
  3. JABLONSKÁ V.: Jak dlouho trvá adenoidektomie?
  4. KALIVODA I.: Koniotomie v praxi
  5. GAŠPIERIK R.: Stevens-Johnson syndrom, Yolk sac tumor
  6. JALŮVKOVÁ E., JABLONSKÁ V.: CO je nového na ORL oddělení

Publikační a přednášková činnost  v roce 2016

Organizace seminářů:

 1. VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V ČR, Kojetín u Nového Jičína, 28. 11. 2016                                  
  1. ĎURKÁČOVÁ N.: Ošetřovatelské problémy u pacientů po tonzilektomii, aneb, jak se studovalo na Slezské univerzitě v Opavě
  2. ŠPAČKOVÁ L.: Ošetřovatelský proces pacientů po totální tyreoidektomii, aneb, jak se studovalo na LF v Ostravě
  3. ŠVANCAR R., STRBAČKOVÁ I., BABINCOVÁ M.: Zkušenosti ze studií v Brně a Skalici
  4. KALIVODA I.: A jak jsou na tom sestřičky v Německu? – zkušenosti ze stáže ve Wurzburgu
 1. ORL SEMINÁŘ ČLK, Nový Jičín, 5. 5. 2016
  1. SYROVÁTKA J., Představení oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
  2. SYROVÁTKA J., KALIVODA I.,, PERKOVÁ H.: ORL – onkologičtí pacienti
  3. KALIVODA I., Tracheostomovaný pacient
  4. SYROVÁTKA J., Pacient s akutní a chronickou rýmou (Syrovátka, 30minut)
 1. XVI. CELOSTÁTNÍ KONGRES MLADÝCH ORL, Rožnov p. R., 12 – 14.10. 2016

SYROVÁTKA J., FORMÁNEK M., ČERNÝ M.

 

Samostatné přednášky:

 1. SYROVÁTKA J., KALIVODA I.: HPV a metylační status u karcinomu orofaryngu, XIII. meziregionální ORL seminář, Opava, 1. 4. 2016
 2. SYROVÁTKA J., ZOGATOVÁ K.: Management pacientů s poleptáním jícnu, ORL seminář, Opava, 1. 4. 2016
 3. SYROVÁTKA J., ZOGATOVÁ K.: Poleptání jícnu 3x jinak, XII. Festival Kazuistik, Luhačovice, 25. 4. 2016
 4. SYROVÁTKA J., FORMÁNEK M.: QUO VADIS EER, Celostátní ORL kongres, Karlovy Vary, 3. 6. 2016
 5. SYROVÁTKA J., ZOGATOVÁ K.: Pacienti s poleptáním jícnu, nejednotný postup napříč ČR, XVI. Celostátní kongres mladých ORL, Rožnov p. R., 12 – 14. 10. 2016
 6. SYROVÁTKA J., KALIVODA I.: Kdy na službě operovat a co nechat raději na pondělí, XVI. Celostátní kongres mladých ORL, Rožnov p. R., 12 – 14. 10. 2016
 7. JABLONSKÁ V., KALIVODA I., BEZDĚKOVÁ L., SYROVÁTKA J.: Pacient umřel, dostaneme pochvalu, XVI. Celostátní kongres mladých ORL, Rožnov p. R., 12 – 14. 10. 2016, oceněná přednáška

 

Postery:

 1. KALIVODA I., SYROVÁTKA J., JAKABOVIČ J., PERKOVÁ H., ŠENKEŘÍK M. Projev pozdní toxicity radioterapie nosohltanu, Celostátní ORL kongres, Karlovy Vary, 3. 6. 2016
 2. KALIVODA I., SYROVÁTKA J., JABLONSKÁ V., KOŠŤÁLOVÁ M., VOJTEK C.: Penetrující poranění čelistní dutiny cizím tělesem, - 3. česká ORL akademie - Rožnov pod Radhoštěm 14. - 15. 10. 2016 (e-poster)

 

Další:

 1. SYROVÁTKA J., PERKOVÁ H., BODAY A., ANDĚLOVÁ R., ONDREJKOVÁ A., KALIVODA I., TAVANDZIS S., GALIOVÁ D., VÁHALA D., HORKÁ K., ŠPAČKOVÁ I.:

Diagnostika HPV stavu a nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu, interní grant INT2015007

 

 1. ŘEPOVÁ B., FÍK Z., SYROVÁTKA J.: Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii, studie FV10381, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 1. Kalivoda I.: zisk cestovního grantu společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku r. 2016

 

 1. Syrovátka J.: opětovně zvolen do vedení sekce Mladých ORL České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, ČLS JEP 

Publikační a přednášková činnost  v roce 2015

Odborné články:

 1. SYROVÁTKA J., SYROVÁTKOVÁ M., KALIVODA, I.: Empyém slzného vaku při EBV infekci, Pediatr. praxi 2015; 16(2): 114–115

Přednášky:

 1. SYROVÁTKA, J.: Projevy civilizačních chorob v ORL oblasti, IX. Sympozium AGEL, 1. - 2. 10. 2015, Olomouc
 2. SYROVÁTKA, J.: Diagnostika nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu, IX. Sympozium AGEL, 1. - 2. 10. 2015, Olomouc
 3. KALIVODA I. , SYROVÁTKA J., BREJCHA M., KUDĚLKA L.: MALT lymfom hrtanu, II. ORL Akademie, Olomouc, 2.-.3. 10.2015
 4. ZOGATOVÁ K. , SYROVÁTKA J.:  Management pacientů s poleptáním jícnu - nejednotný postup napříč republikou,  II.ORL Akademie, Olomouc, 2. -.3. 10. 2015 – oceněná přednáška

Postery:

 1. KALIVODA I., ZACHAŘ R.: 70 YEARS OF ENT DEPARTMENT IN NOVÝ JIČÍN,
 2. rd  Congress of European ORL - HNS Prague 2015,  6. - 11. June 2015
 3. JAKABOVIČ J.,    KALIVODA I.,  SYROVÁTKA J., PERKOVÁ H., BANÍK M.: Mammary analogue secretory carcinoma of parotid gland - case report,  3 rd Congress of European ORL-HNS Prague 2015,  6. - 11. June 2015

Další:

 1. SYROVÁTKA J., PERKOVÁ H., BODAY A., ANDĚLOVÁ R., ONDREJKOVÁ A., KALIVODA I., TAVANDZIS S., GALIOVÁ D., VÁHALA D., HORKÁ K., ŠPAČKOVÁ I.:
  Diagnostika HPV stavu a nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu, interní grant INT2015007
zpět na úvodní stránku oddělení